منطقه ای
خراسان رضوی - کلات - کلات
4 اردیبهشت 1397 لغایت 12 اردیبهشت 1397

هفته فرهنگی- گردشگری

معرفی رویداد

اجرای برنامه های متنوع گردشگری

تصاویر

  • عکسهای جاذبه های طبیعی
  • عکسهای جاذبه های طبیعی
  • عکسهای جاذبه های طبیعی
کاخ خورشید - قلعه نادری - کتیبه - سد نادری - مسجد جامع ، تفرجگاهها و ...
کیف ابریشم دوزی کفش فرش و ...
برنج - گردو - ماهی و ...

موقیت مکانی محل برگزاری رویداد

استان/شهرستان/بخش: خراسان رضوی - کلات - کلات
نشانی دبیر خانه رویداد: فرمانداری شهرستان کلات
تلفن های تماس دبیرخانه: 05134722212 فکس: 05134722213
نشانی محل برگزاری رویداد: خراسان رضوی - شهرستان کلات
تلفن های تماس: فکس:
آدرس وب سایت: