قنات دو طبقه مون

اصفهان، اردستان

قنات دو طبقه اردستان با قدمتی ۸۰۰ ساله، یکی از عجیبترین و شگفت انگیزترین قنات های ایران است و در محله "مون" اردستان قرار دارد و شامل دو طبقه است که در هر طبقهٔ آن آبی مستقل جریان دارد به گونه ای که آب هیچ یک به دیگری نفوذ نمی کند و این قنات از دو کانال موازی که بر روی هم قرار گرفته و در چاه های عمودی مشترک ، تشکیل شده است. قنات دو طبقه ای اردستان از شاهکارها علم مهندسی در قدیم و پیچیده ترین قنات های منحصر بفرد و اولین قنات دو طبقه در جهان است که برای کاوش و حفر آن از مقنیان ورزیده و با در نظر گرفتن شرایطی اقلیمی آن را حفر کرده اند.
قنات دو طبقه در ناحیه ای که دو طبقه لایهٔ آبدار به وسیله یک قشر غیرقابل نفوذ از یکدیگر جدا شده اند حفر می کردند. در بسیاری از قنات ها مشاهده می شود که در قسمتی از قنات دو کانال بر روی یکدیگر حفر شده و قبل از آفتابی شدن قنات، آب آنها روی همدیگر ریخته و تشکیل یک قنات واحد را می دهد.
بنا به پژوهشهای انجام شده این قنات تنها قنات دوطبقه جهان است. این قنات ۲ کیلو متر طول دارد و عمق مادر چاه آن ۳۱ متر است. دارای ۳۰ میله و مقدار آبدهی آن ۶۰ لیتر در ثانیه است و آب آشامیدنی حدود ۲۰۰ نفر از اهالی محله مون اردستان را تامین می کند.

تماس با ما

پیوندهای مفید

معرفی سامانه