منطقه ای
مازندران - بابل - بابل
1 فروردین 1397 لغایت 31 شهریور 1397

فیل بند (فل بند)

معرفی رویداد

روستای ییلاقی فیلبند ( فِل بَن ) : فیلبند ( با نام بومی فِل بَن ) یکی از مرتفع ترین روستاهای ییلاقی استان مازندران است که در بخش بندپی غربی از توابع جنوب بابل در بخش بندپی غربی (روستای دیوا) واقع شده است. برای رسیدن به فیلبند، می‌توانید مسیر 25 کیلومتری آمل ـ هراز را انتخاب کنید که پس از گذشتن از روستای سنگچال‌ به فیلبند می‌ رسید

تصاویر

فل بند - امام زاده
غذاهای سنتی و محلی - نان کوهی
نان کوهی

موقیت مکانی محل برگزاری رویداد

استان/شهرستان/بخش: مازندران - بابل - بابل فیل بند(بندپی غربی)
نشانی دبیر خانه رویداد:
تلفن های تماس دبیرخانه: فکس:
نشانی محل برگزاری رویداد:
تلفن های تماس: فکس:
آدرس وب سایت: