محلی
مازندران - بابل - خوش رودپی
1 فروردین 1397 لغایت 1 فروردین 1398

سقاخانه روستای شیـاده

معرفی رویداد

سقاخانه روستای شیـاده : ( روستای شیاده بندپی غربی با طبیعتی زیبا و مناظر چشمگیر در ایام تعطیلات پذیرای مهمانان می باشد. )

تصاویر

موقیت مکانی محل برگزاری رویداد

استان/شهرستان/بخش: مازندران - بابل - خوش رودپی شیاده
نشانی دبیر خانه رویداد:
تلفن های تماس دبیرخانه: فکس:
نشانی محل برگزاری رویداد:
تلفن های تماس: فکس:
آدرس وب سایت: