سامانه ارتباط با سرمایه گذاران

مشکلات پیش روی پروژه گردشگری خود را با معاونت سرمایه گذاری سازمان در میان بگذارید

سرمایه گذاران محترم صنعت گردشکری کشور

در این سامانه شما میتوانید در صورتی که در پروژه گردشگری خود با مشکلاتی روبرو گردیده اید، مراتب را از طریق تکمیل فرم مربوطه به صورت مستقیم با معاونت گردشگری و معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در میان بگذارید.

موارد مطرح شده به صورت مستقیم توسط معاونت بررسی خواهد گردید و نتیجه توسط کارشناسان سازمان و از طریق تلفن یا پست الکترونیک به اطلاع شما سرمایه گذار محترم خواهد رسید.

 

فرم ثبت مشکلات پیش روی سرمایه گذاران صنعت گردشگری