استانی
البرز - فردیس - مشکین دشت
1 فروردین 1397 لغایت 29 اسفند 1397

بازارچه دائمی صنایع دستی

معرفی رویداد

تصاویر

موقیت مکانی محل برگزاری رویداد

استان/شهرستان/بخش: البرز - فردیس - مشکین دشت
نشانی دبیر خانه رویداد: مشکین دشت خ هدایتکار ساختمان پارسه طبقه اول واحد 4
تلفن های تماس دبیرخانه: 36203655 فکس: 36203655
نشانی محل برگزاری رویداد:
تلفن های تماس: فکس:
آدرس وب سایت: